Tuire

Olen valmistunut Turun yliopistosta keväällä 2016 ja työskennellyt siitä asti yksityisellä sektorilla kuntouttavana puheterapeuttina. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 2019 lähtien. Erityisiin osaamisalueisiin ja mielenkiinnon kohteisiini kuntoutuksessa kuuluvat pienten lasten varhainen vuorovaikutuksen, kielen ja puheen kuntoutus, kehityksellinen kielihäiriö, äänteelliset ja puhemotoriset vaikeudet sekä valikoiva puhumattomuus. Toteutan puheterapiaa aidosti yhteisöllisellä otteella, asiakasta ja lähiympäristöjä kuunnellen.

Täydennän ammatillista osaamistani säännöllisesti käymällä täydennyskoulutuksissa. Olen tähän mennessä hankkinut lisäkoulutusta mm. vuorovaikutuksen, epäselvän puheen, lasten syömisvaikeuksien sekä valikoivan puhumattomuuden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lisäksi minulla on tietämystä afasian, dysartrian ja nielemisvaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta.